Sunday

Kesan Januari, Akan Munculkah Lagi?

Pada setiap bulan Januari, indeks pasaran saham kita dikatakan selalu meningkat berbanding dengan bulan sebelumnya iaitu Disember tahun sebelumnya walaupun tiada peristiwa-peristiwa penting yang boleh mendorong harga-harga saham meningkat.

Sentimen pasaran seperti ini dikatakan sebagai semulajadi melainkan jika terdapat peristiwa negatif yang berlaku, maka pasaran akan menjadi sebaliknya.

Sejauhmanakah kebenaran pandangan ini? Statistik dibawah akan memberi jawapannya.

Jadual di bawah mempersembahkan Indeks Komposit untuk selama lima tahun yang membandingkan tahap tertinggi dan terendah diantara bulan Januari (tahun kini) dan tahap terendah bulan Disember (tahun lalu)
                          
                         Jadual  1: Indeks Komposit Untuk Januari & Disember

                                    Awal               Tertinggi        Terendah       Akhir

Dis  04             919.17             919.17             897.34             907.43
Jan  05             903.84             937.56             902.49             916.27

Dis  05             887.80             900.49             885.48             899.70
Jan  06             897.13             914.01             901.32             914.01

Dis  06             1080.11           1098.59           1060.36           1096.24
Jan  07            1117.09            1189.35           1106.06           1189.35

Dis  07             1419.34           1447.04           1391.61           1445.03
Jan  08             1435.68           1516.22           1354.48           1393.25

Dis  08             848.43             876.75             835.17             876.75
Jan  09             894.36             927.62             873.41             884.45

Dis  09             1266.71           1272.78           1255.66           1272.78
Jan  10             1275.75           1308.36           1259.16           1259.16

Sumber: http://finance .yahoo.com

Apakah dapatan daripada angka-angka di atas?

Indeks tertinggi dalam bulan Januari sentiasa lebih tinggi daripada indeks tertinggi dalam bulan Disember.manakala indeks terendah dalam bulan Januari juga lebih tinggi daripada indeks terendah dalam bulan Disember kecuali dalam Januari 2008.

Apabila tahap tertinggi dan terendah lebih tinggi pada bulan semasa berbanding bulan sebelumnya, maka kita akan dapat menyaksikan satu arah aliran meningkat dalam pasaran.

Oleh kerana arah aliran ini sentiasa berlaku dalam bulan Januari (sebagaimana yang dibuktikan oleh Jadual 1) maka fenomena ini dikenali sebagai Kesan Januari (Januari Effect)

Ia seharusnya menjadi panduan penting untuk pelabur. Pelabur boleh membeli pada bulan December tahun sebelumnya (pastikan ia saham yang berasas kukuh) dan menjual pada bulan Januari.

Adakah akan terdapat Kesan Januari untuk tahun 2011 nanti?

Dengan sokongan statistik yang dibentangkan tadi saya yakin ia akan berlaku lagi.

- Sabri Jalil                        

Monday

Mengapa Pelabur Rugi?

“Saya fobia tengok kawan-kawan saya rugi melabur dalam pasaran saham”.

Itulah ungkapan yang diberikan kepada saya. Anehnya ungkapan itu keluar dari seseorang yang bergelar ahli akademik dalam bidang yang berkaitan perniagaan. Hati saya bertanya kenapa tidak dibuat kajian mengapa kawan-kawan itu rugi?

Dalam apa jua perniagaan ada yang gagal, ada yang berjaya. Begitu juga dalam dunia pelaburan tidak kira samada pasaran saham, pasaran hadapan (derivative) ataupun forex. Ada yang selalu untung,  ada yang kerap rugi.

Mengapa ada yang berjaya dan ada yang gagal?. Persoalan inilah yang perlu kita rungkaikan agar ia menjadi renungan dan jawapan kepada ungkapan di atas.

Para pelabur atau bakal pelabur seharusnya mengambil orang yang berjaya sebagai model tetapi bukan mengambil orang yang gagal sebagai model justeru mengelak daripada menceburkan diri dalam sesuatu bidang.

Dalam bidang apapun walaupun risikonya amat rendah kita tetap akan gagal  seandainya kita sentiasa mengambil orang yang gagal sebagai model.

Dalam pasaran saham, sebelum kita membeli sesuatu saham adakah pelabur yang rugi ini pernah mengambil kira persoalan-persoalan yang selalu diambil kira oleh pelabur tulen berikut;

1.       Apakah kekuatan kewangan sesebuah syarikat? Iaitu berapakah nisbah kecairan, nisbah hutang-ekuiti, nilai asset bersih sesaham, pendapatan sesaham dll.

2.       Apakah rancangan perniagaan sesuatu syarikat pada masa akan datang? Dan juga business modelnya
  
3.       Bagaimanakah rekod keuntungan dan pembayaran dividen untuk sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu dan apakah prospek keuntungan akan datang?

4.       Adakah memahami perniagaan yang dijalankan oleh sesebuah syarikat berkenaan?

Banyak lagi persoalan-persoalan yang diambil kira dalam menilai sesuatu saham. Walaupun anda mungkin gemar menggunakan kaedah anasila teknikal, asas fundamental di atas tetap perlu diambil kira.

Jika para pelabur gagal menjawap kepada persoalan-persoalan di atas, maka itu adalah jawapan sebenar  mengapa pelabur selalu rugi dalam pelaburannya.

Ilmu yang membezakan antara pelabur yang berjaya dan gagal.

Tanyalah kepada Conrad Alvin Lim seseorang pelabur berasal dari Singapura yang gagal beberapa kali, tetapi akhirnya menjadi pelabur yang berjaya setelah memperdalami ilmu pelaburan malah kini beliau adalah guru pelaburan.  http://kursuspelaburansaham.blogspot.com 

- Sabri Jalil